Email giả mạo

Email giả mạo được xem là "lừa đảo" đang trở nên phổ biến hơn.

Loại email này hướng đến các siêu liên kết không hợp lệ được phát hiện khi bạn giữ con trỏ chuột trên liên kết. Những liên kết này có thể chứa phần mềm độc hại, gây hại cho máy tính của bạn. Những email giả mạo khác có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài chính của mình.

Bằng việc sử dụng nhãn hiệu, màu sắc, logo, hệ thống thư và miễn trừ pháp lý của công ty, các email "lừa đảo" có thể trông rất thật. Các cá nhân đã sử dụng những công nghệ này để đánh lừa người dùng Indeed. Bạn thường có thể phát hiện ra các email này vì chúng sẽ nói rằng chúng đang "xử lý" tài khoản Indeed của bạn cho một bên thứ ba như Amazon hoặc PayPal. Các email này có thể yêu cầu thông tin tài chính hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Đây không phải là thư trao đổi của Indeed. Nếu bạn nhận được bất cứ email nào như thế này, đừng nhấp vào liên kết đính kèm.

Thay vào đó, hãy xóa email. Nếu bạn đã nhấp vào liên kết, hãy chạy quét virus ngay lập tức.

Lưu ý rằng, Indeed không yêu cầu thông tin cá nhân, thông tin tài chính, số tài khoản ngân hàng một cách ép buộc thông qua email. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Indeed.Bài viết này có hữu ích không?