Có thông tin sai sót trong hồ sơ xin việc của tôi

Khi bạn gửi hồ sơ xin việc qua Indeed, hồ sơ đó sẽ được gửi tới nhà tuyển dụng. Indeed không có tính năng cho phép người dùng rút lại hoặc thay đổi hồ sơ xin việc đã được gửi.

Thông tin sai sót trong sơ yếu lý lịch/CV

Nếu thấy có thông tin sai sót trong CV Indeed, bạn có thể chỉnh sửa bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình tại https://my.indeed.com/resume.

Nhà tuyển dụng sẽ không nhận được thông tin cập nhật nếu bạn thay đổi CV. Hãy liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng để gửi bản CV cập nhật.

Thông tin sai sót trong thư xin việc/hồ sơ xin việc

Nếu thư xin việc có lỗi chính tả hoặc thông tin sai sót hay hồ sơ xin việc bạn đã gửi cho nhà tuyển dụng có vấn đề, bạn cần gửi hồ sơ xin việc mới có thông tin chính xác cho nhà tuyển dụng.

Nộp lại/rút lại hồ sơ

Để cập nhật hoặc rút lại hồ sơ xin việc của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng.

Nộp hồ sơ qua bên thứ ba

Một số tin đăng tuyển trên Indeed không cho phép người dùng nộp hồ sơ trực tiếp thông qua Indeed mà phải gửi trên trang web của bên thứ ba. Đối với các việc làm này, hãy liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng để xác định cách rút lại, chỉnh sửa hoặc gửi lại hồ sơ xin việc của bạn.

Nếu vấn đề mà bạn gặp phải với hồ sơ xin việc của mình không được đề cập ở trên, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Được bảo trợ bởi Zendesk