Nộp đơn như thế nào

Khi bạn thực hiện một tìm kiếm và thấy một việc làm bạn quan tâm, chỉ cần click vào việc làm đó để xem mô tả công việc hoàn chỉnh và các hướng dẫn nộp hồ sơ. Hướng dẫn nộp hồ sơ có thể thay đổi theo mỗi trang khác nhau.

Bài viết này có hữu ích không?