Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, vui lòng click vào đường dẫn Đăng nhập góc trên bên phải các trang Indeed:

Click vào Quên mật khẩu? tại phía dưới ô đăng nhập. Tiếp theo, nhập địa chỉ email và nhấp Gửi. Nếu email của bạn có liên kết với một tài khoản, bạn sẽ nhận được một email với đường dẫn cài đặt lại mật khẩu. Kiểm tra hộp thư rác nếu bạn không thấy email trong hộp thư của bạn.

Vui lòng nhấp vào đường dẫn cài đặt lại mật khẩu ngay khi bạn nhận được email - Đường dẫn này chỉ có hiệu lực trong 24 giờ.

Nếu bạn tiếp tục gặp khó khăn khi đăng nhập, có lẽ bạn đã cố gắng đăng nhập vào trang web khác. Khi bạn click vào một việc làm trên Indeed mà không có nút màu cam “Nộp hồ sơ dễ dàng", bạn sẽ rời khỏi Indeed và đến trang web có chứa việc làm đó.

Bài viết này có hữu ích không?