Có cần viết hoa không?

Indeed không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Ví dụ, nhập bán hàng sẽ cho kết quả như khi nhập Bán Hàng.

Được bảo trợ bởi Zendesk