Sử dụng từ viết tắt

Một vài tên hoặc cụm từ được biết đến nhiều bởi từ viết tắt hơn là tên đầy đủ. Để chắc chắn không bỏ qua việc làm nào, bạn nên sử dụng cả dạng viết tắt và không viết tắt của từ khóa. Ví dụ, để tìm kiếm việc làm HR, nhập: HR OR "human resources"

Bài viết này có hữu ích không?