Hiển thị Resume của tôi Công khai / Riêng tư

Nếu bạn muốn thay đổi tính chất hiển thị Resume của bạn, đăng nhập vào Indeed Resume tại đây.

Phía bên phải Resume của bạn, bạn sẽ thấy tuỳ chọn để hiển thị Resume của bạn công khai hoặc riêng tư, hoặc xoá Resume.

Resume công khai có thể được xem bởi bất cứ ai, tuy nhiên, số điện thoại và email của bạn chỉ được cung cấp cho nhà tuyển dụng mà bạn nộp đơn. Địa chỉ của bạn chỉ được hiển thị cho riêng bạn.

Resume riêng tư sẽ không được hiển thị và nhà tuyển dụng không thể tìm thấy bạn. Khi đặt chế độ hiển thị của Resume là riêng tư, Resume của bạn sẽ không xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng Resume để nộp đơn cho việc làm với nút Nộp đơn ngay.


 

Bài viết này có hữu ích không?