Tôi có thể fax Resume của mình tới Indeed không?

Indeed Resume không hỗ trợ việc tạo Resume bằng fax tại thời điểm này. Vui lòng vào đây để tạo một Resume từ đầu.

Được bảo trợ bởi Zendesk