Tải Resume của tôi dưới dạng tệp Word Doc

Hiện tại, bạn chỉ có thể tải Indeed Resume của mình dưới dạng PDF:

  1. Từ đây, click vào nút Xem Resume màu xanh (trên cùng bên phải).
  2. Click Tải Resume.
  3. Mở tệp PDF và in.

 

Được bảo trợ bởi Zendesk