Lưu Resume của tôi

Thay đổi của bạn sẽ được lưu ngay khi bạn click nút Lưu tại mục bạn sửa. Chúng tôi nhận thấy điều này vẫn chưa dễ nhận biết với người dùng, vì thế chúng tôi đang cố gắng cải thiện giao diện để bạn có thể nhận biết khi nào các thay đổi được lưu lại.

Bài viết này có hữu ích không?