Tôi muốn nhà tuyển dụng ở địa điểm khác xem Resume của tôi

Tại thời điểm này, Indeed Resume không hỗ trợ tính năng cho phép bạn cụ thể hoá thành phố bạn muốn Resume của mình được tìm kiếm. Nhà tuyển dụng quan tâm tới các ứng viên ở bất cứ địa điểm nào có thể tìm kiếm các ứng viên mà không cần một địa điểm cụ thể.

Bài viết này có hữu ích không?