Tôi gửi Resume tới nhà tuyển dụng như thế nào?

Việc làm hỗ trợ nộp đơn trực tiếp bằng Indeed Resume đang ngày một tăng. Để nộp đơn cho các việc làm không hỗ trợ nộp bằng Indeed Resume, bạn có thể tải Resume của mình dưới dạng PDF.

Được bảo trợ bởi Zendesk