Tôi có thể ẩn Resume của tôi với một số nhà tuyển dụng không? Tôi muốn ẩn tên của tôi để nhà tuyển dụng không tìm thấy

Hiện tại chúng tôi chưa có tính năng để bạn ẩn Resume của mình với một số nhà tuyển dụng. Chúng tôi hiểu nguyện vọng này và chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp thích hợp nhất cho vấn đề này.

Nếu bạn muốn thay đổi tính chất hiển thị của Resume, đăng nhập vào tài khoản của bạn ở đây.

Phía bên phải Resume của bạn, bạn sẽ thấy tuỳ chọn để hiển thị Resume của bạn công khai hoặc riêng tư

Resume công khai có thể được xem bởi bất cứ ai, tuy nhiên, số điện thoại và email của bạn chỉ được cung cấp cho nhà tuyển dụng mà bạn nộp đơn. Địa chỉ của bạn chỉ được hiển thị cho riêng bạn.

Resume riêng tư sẽ không được hiển thị và nhà tuyển dụng không thể tìm thấy bạn. Khi đặt chế độ hiển thị của Resume là riêng tư, Resume của bạn sẽ không xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng Resume để nộp đơn cho việc làm với nút Nộp đơn dễ dàng.

Bài viết này có hữu ích không?