Sửa, cập nhật hoặc thay thể Resume của tôi

Nếu bạn muốn sửa, cập nhật hoặc thay thế Resume của mình, đăng nhập vào tài khoản Indeed của bạn tại đây.

Click Sửa hoặc Thêm cạnh mục bạn muốn thay đổi. Nếu bạn muốn xoá một mục hoặc một đoạn, click vào x cạnh mục đó. Thêm kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng, hoặc các thông tin bổ sung và đường dẫn bằng cách click vào một trong số các đường dẫn Thêm

Khi bạn hoàn thành thay đổi, lưu ý click Lưu tại các mục bạn thực hiện thay đổi.

Để xoá và/hoặc thay thế Resume của bạn, dưới nút Xem Resume (trên cùng bên phải), click Xoá Resume của bạn. Sau khi xoá Resume, bạn có thể đăng một Resume khác hoặc tạo một Resume mới bằng cách click vào tạo một Resume trống.


 

Bài viết này có hữu ích không?