Indeed xếp hạng kết quả tìm kiếm như thế nào?

Kết quả tìm kiếm được xếp hạng theo độ liên quan hoặc thời gian. Đây là những việc làm mới nhất liên quan tới tìm kiếm của bạn, và sẽ tự động lùi xuống trên trang kết quả tìm kiếm khi việc làm mới xuất hiện.

Việc làm được tài trợ có vị trí nổi bật nhất trên trang kết quả tìm kiếm và là cách hiệu quả nhất để các công ty tiếp cận với số lượng lớn các ứng viên chất lượng. Việc làm được tài trợ chỉ hiển thị cho các ứng viên nhập từ khoá liên quan tới chức danh, mô tả công việc, địa điểm và các thông tin khác trong việc làm.

Bài viết này có hữu ích không?