Tìm kiếm cụm từ chính xác

Để tìm việc làm có chứa chính xác từ khóa bạn muốn tìm, đặt từ khóa bên trong dấu ngoặc kép.
Ví dụ, nhập “bán hàng" để tìm tất cả các việc làm có chứa từ khóa trên

Bài viết này có hữu ích không?