Vô tình huỷ thông báo việc làm

Vì không thể tạo lại một Thông báo việc làm đã huỷ, bạn có thể dễ dàng tạo một Thông báo việc làm mới. Vui lòng tạo một Thông báo việc làm mới nếu bạn muốn tiếp tục nhận email việc làm.

Bài viết này có hữu ích không?