Sửa bán kính

Bạn có thể sửa bán kính tìm kiếm của thông báo từ tab Thông Báo Việc Làm trong tài khoản của mình. Đầu tiên, click vào sửa cạnh Thông báo việc làm bạn muốn thay đổi. Sau đó click Tìm kiếm nâng cao (phía trên bên phải). Để thay đổi bán kính, chọn một giá trị khác trong lựa chọn Địa điểm tại phía cuối trang.

Lưu ý click Lưu thay đổi sau khi thực hiện sửa.

Được bảo trợ bởi Zendesk