Xác nhận thông báo việc làm

Khi bạn tạo một thông báo việc làm, chúng tôi sẽ gửi tới bạn một email xác nhận. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác/đã xoá nếu bạn không thấy email xác nhận trong hộp thư đến của mình.

Mỗi email xác nhận thông báo việc làm bao gồm một đường dẫn là: Nhấp vào đây để xác nhận thông báo việc làm của bạn. Click vào đường dẫn này để xác nhận thông báo việc làm của bạn.

Ngoài ra, vui lòng thêm địa chỉ alert@indeed.com như địa chỉ email an toàn trong trang danh bạ của bạn.

Thông báo việc làm sẽ được gửi trong vòng 24 giờ sau khi được xác nhận.

Bài viết này có hữu ích không?