Cách hủy bỏ email thông báo việc làm

Cách hủy bỏ email thông báo việc làm

  1. Mở email thông báo mà bạn nhận được từ Indeed
  2. Cuộn xuống cuối email
  3. Nhấp chuột vào nút "hủy đăng ký"

Mỗi email cảnh báo việc làm đều có liên kết "hủy đăng ký" ở cuối email. Nhấp chuột vào liên kết để hủy bỏ thông báo.

Nếu bạn có nhiều cài đặt thông báo, bạn phải hủy bỏ từng cài đặt. Hủy bỏ một thông báo sẽ không hủy bỏ tất cả email thông báo việc làm mà bạn nhận được. 

Cách hủy bỏ nhiều email thông báo việc làm:

  1. Mở trang 'Đăng ký của tôi
  2. Chỉnh sửa, xóa hoặc tạm dừng bất kỳ thông báo nào mà bạn đã cài đặt

 

Bài viết này có hữu ích không?