Xóa tài khoản

Bạn có thể xoá tài khoản của mình bằng cách đăng nhập và truy cập trang: http://www.indeed.com/my/account

Sau đó, bạn cần click vào đường dẫn Xóa tài khoản. Một cửa sổ xác nhận sẽ hiện lên sau đó. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa tài khoản của mình, click OK. Lưu ý rằng việc đóng tài khoản sẽ không thể hoàn tác.

Nếu bạn không tìm thấy mục xóa tài khoản, bạn sẽ cần gửi yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để nhận được hỗ trợ cần thiết.

Lưu ý rằng, thay vì xóa tài khoản của mình, bạn cũng có thể lựa chọn dừng thông báo việc làm. Nếu bạn có resume trên Indeed, bạn có thể đặt chế độ riêng tư để thông tin của bạn không thể tìm kiếm trên Indeed. Bạn vẫn có thể sử dụng resume này để nộp đơn cho việc làm. Để thực hiện những lựa chọn này, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn ở góc phía trên bên phải.

Được bảo trợ bởi Zendesk