Được tuyển dụng

Indeed không liên quan đến các quyết định hoặc quá trình tuyển dụng đối với các kết quả tìm kiếm trên trang web của chúng tôi; cũng như không có bất cứ thông tin hợp đồng nào với các công ty trên các kết quả tìm kiếm này. Nếu bạn muốn liên lạc với một người có trách nhiệm về một vị trí bạn thấy trên trang web của chúng tôi, bạn cần phải liên lạc trực tiếp với người đó qua thông tin cung cấp bởi công ty bạn nộp đơn.

Bài viết này có hữu ích không?