Tôi đã quên mật khẩu

Nếu bạn muốn cài đặt lại mật khẩu, vui lòng vào trang Đăng Nhập:

Nhấp chuột vào Quên mật khẩu? tại phía dưới phần đăng nhập. Tiếp theo, nhập địa chỉ email và nhấp Gửi. Nếu email của bạn có liên kết với tài khoản, bạn sẽ nhận được một email với đường dẫn cài đặt lại mật khẩu. Kiểm tra hộp thư rác nếu bạn không thấy email trong hộp thư của bạn.

Vui lòng nhấp vào đường dẫn cài đặt lại mật khẩu ngay khi bạn nhận được email - Đường dẫn này chỉ có hiệu lực trong 24 giờ.

Bài viết này có hữu ích không?