Xem Resume của tôi / Tôi không thể tìm thấy Resume của tôi

Bạn có thể xem Indeed Resume của bạn theo cách sau:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại đây để xem và sửa Resume của mình.

Bài viết này có hữu ích không?