Tạo nhiều Resume

Indeed Resume hiện chỉ hỗ trợ một Resume trên một tài khoản.

Bạn có thể luôn luôn sửa Resume của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình tại đây. Bạn cũng có thể tạo tài khoản Indeed khác với Resume khác bằng cách sử dụng một địa chỉ email mới.

Hỗ trợ nhiều Resume là điều chúng tôi đang cân nhắc trong thời gian tới.

Bài viết này có hữu ích không?