Tôi có thể sử dụng dạng văn bản ban đầu của Resume của tôi hay không? Tại sao format của Resume của tôi thay đổi?

Chúng tôi muốn tạo Indeed Resume được đồng nhất và được sắp xếp theo thứ tự để nhà tuyển dụng có thể duyệt Resume nhanh chóng, dễ dàng. Sử dụng format chung cũng giúp người dùng dễ dàng cập nhật Resume của họ.

Bài viết này có hữu ích không?