Lưu việc làm đã tìm kiếm

Nếu bạn đã đăng nhập vào Indeed, tìm kiếm của bạn sẽ được tự động lưu.

Để lưu một việc làm, click đường dẫn lưu việc làm cạnh mỗi kết quả tìm kiếm.

Bạn cũng có thể lưu tìm kiếm như là Thông báo việc làm và nhận các việc làm mới tương ứng với tìm kiếm của mình được tự động gửi tới email của bạn. Bạn có thể lưu bất kỳ tìm kiếm nào mà bạn muốn.

Bài viết này có hữu ích không?