Tôi nhận được kết quả cho các địa điểm khác

Việc làm hiện thị được mặc định trong vòng 25 dặm quanh địa điểm bạn nhập, nhưng bạn có thể thay đổi bán kính tìm kiếm của mình để nhận được kết quả mong muốn. Bạn có thể thay đổi bán kính bằng cách sử dụng ô Khoảng cách phía bên trái trang kết quả tìm kiếm.

Bài viết này có hữu ích không?