Thay đổi bán kính tìm kiếm

Bạn có thể thay đổi bán kính bằng cách sử dụng ô Khoảng cách phía bên trái trang kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn muốn thay đổi bán kính cho tất cả tìm kiếm việc làm của bạn, mở Tuỳ chọn, chọn một bán kính khác, và click Lưu tuỳ chọn. Tất cả các tìm kiếm việc làm mới sẽ sử dụng bán kính mà bạn đã chọn.

Bài viết này có hữu ích không?