Trang hỗ trợ người tìm việc

Tìm kiếm theo tên công ty hoặc chức danh

Bạn có thể muốn thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách hiển thị việc làm từ một công ty hoặc một chức danh cụ thể nào đó.

Ví dụ, để cho kết quả tất cả các việc làm tại Vingroup, nhập như sau vào ô tìm kiếm:

company:vingroup

Format dưới đây sẽ cho kết quả tất cả việc làm có chứa từ khóa giám đốc trong chức danh:

title:giám đốc

Nếu tên công ty hoặc chức danh công việc có nhiều từ khóa, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép để cho kết quả chính xác. Ví dụ:

title:"thu ngân"

Bài viết này có hữu ích không?