Tìm kiếm với cụm từ phức tạp

Bạn có thể sử dụng các cụm từ khóa để cải thiện kết quả tìm kiếm của mình.

Ví dụ, để tìm tất cả việc làm có chứa từ khóa siêu thị và hoặc từ khóa nhân viên hoặc giám sát, nhập như sau vào ô tìm kiếm:

(nhân viên OR giám sát) and siêu thị

Để cải thiện hơn nữa kết quả tìm kiếm của mình, bạn có thể tiếp tục sửa tìm kiếm của mình như sau:

(nhân viên OR giám sát) and (siêu thị OR công ty) NOT thu ngân

Mẹo: 10 tìm kiếm gần nhất của bạn được hiển thị phía bên trái trang kết quả, bạn không cần phải nhớ các tìm kiếm này hoặc nhập lại chúng mỗi lần thực hiện tìm kiếm.

Bài viết này có hữu ích không?