Thu hẹp tìm kiếm

Nếu tìm kiếm của bạn cho kết quả một lượng lớn việc làm, bạn có thể thử cách sau:

Sử dụng các công cụ lọc phía bên trái để lọc kết quả của bạn. Nhấp vào các đường dẫn phù hợp với tìm kiếm của bạn, kết quả sẽ là các việc làm thuộc một phần trong tìm kiếm ban đầu của bạn.

Mặt khác, thử thêm từ khóa vào tìm kiếm ban đầu tại ô Tìm kiếm và tìm kiếm lại. Đồng thời, bạn cũng nên sử dụng ô địa điểm để cho kết quả chính xác nhất.

Một mẹo khác: loại bỏ các việc làm có chứa một từ khóa nào đó. Chỉ cần gõ NOT trước từ khóa bạn không muốn. Ví dụ: marketing NOT pr

Bài viết này có hữu ích không?