Mở rộng tìm kiếm

Để tìm tất cả việc làm phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn cần mở rộng từ khóa của mình. Bạn có thể tìm kiếm nhiều lần với các từ khóa khác nhau hoặc sử dụng các hiểu quả hơn là sử dụng OR giữa các từ khóa. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm vị trị quản lý, bạn có thể nhập: manager OR director. Kết quả sẽ cho tất cả các việc làm có chứa từ khóa manager hoặc director.

Bài viết này có hữu ích không?