Trang hỗ trợ người tìm việc

Tôi không nhận được thông báo việc làm

Email thông báo việc làm chỉ được gửi khi có việc làm mới tương ứng với tìm kiếm của bạn. Bạn có thể sửa thông báo từ tab Thông Báo Việc Làm trong tài khoản của mình để nhận kết quả tốt hơn.

Ngoài ra, vui lòng thêm địa chỉ alert@indeed.com như địa chỉ email an toàn đối với các phần mềm chặn thư rác.

Cuối cùng, lưu ý kiểm tra kiểm tra hộp thư rác hoặc email đã xoá. Email thông báo việc làm có thể tự động được chuyển tới các thư mục này.

Bài viết này có hữu ích không?