Trang hỗ trợ người tìm việc

Tôi chỉ thấy 30 kết quả

Thông báo việc làm Indeed được cố định với 30 kết quả một thông báo. Để hiển thị tất cả việc làm tương ứng với tìm kiếm của bạn - cả mới và cũ - click vào đường dẫn tất cả việc làm để trup cập trang web của chúng tôi, nơi hiển thị tất cả các việc làm đó.

Nếu bạn lọc kết quả tìm kiếm bằng thời gian, các kết quả tương ứng đầu tiên là những việc làm mới được gửi trong email. Trong email này, bạn cũng có thể click vào đường dẫn để xem việc làm từ hôm qua. Nếu bạn nhận Thông báo việc làm hàng ngày, chọn từ hôm qua sẽ hiển thị cho bạn những việc làm mới nhất.

Bài viết này có hữu ích không?