Trang hỗ trợ người tìm việc

Kết quả không chính xác

Tìm kiếm của chúng tôi là tìm kiếm theo từ khóa. Điều này có nghĩa là khi bạn gõ các từ tìm kiếm của mình mà không có dấu ngoặc kép quanh các từ này, kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm tất cả việc làm chứa một trong những từ đó trong chức danh hoặc mô tả công việc. Thêm dấu ngoặc kép quanh cụm từ của bạn sẽ cho kết quả chỉ bao gồm các việc làm có chứa toàn bộ cụm từ tìm kiếm.

Bạn có thể cải thiện kết quả tìm kiếm của mình bằng cách thực hiện các mẹo tìm việc làm.

Bài viết này có hữu ích không?