Sửa thông báo việc làm

Nếu bạn không có tài khoản Indeed

Click vào đường dẫn Sửa tại cuối email thông báo việc làm. Sửa từ khóa trong ô tìm kiếm và/hoặc địa điểm trong ô địa điểm. Sau khi hoàn tất sửa, click Lưu thay đổi.

Bạn có thể muốn tạo một tài khoản Indeed để có thể dễ dàng thêm, hủy, hoặc sửa tất cả các thông báo việc làm của bạn. Với tài khoản Indeed, bạn cũng có thể tạm thời dừng thông báo việc làm. Bạn có thể tạo tài khoản bằng cách clcik vào đường dẫn Đăng nhập phía trên bên phải các trang Indeed. Click Tạo một tài khoản miễn phí để đăng ký tài khoản của bạn.

Lợi ích khác của tài khoản Indeed: sau khi xác nhận địa chỉ email cho tài khoản, bạn không cần thực hiện xác nhận thông báo mỗi khi tạo thông báo việc làm cho tài khoản này.

Nếu bạn có tài khoản Indeed

Sử dụng tab Thông Báo Việc Làm để quản lý các Thông báo việc làm của bạn. Nhấp vào đường dẫn sửa cạnh mỗi thông báo nếu bạn muốn thay đổi thông báo. Nhấp vào Lưu thay đổi khi bạn hoàn tất sửa.Bài viết này có hữu ích không?