Thay đổi địa chỉ email

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email dưới tab Tài khoản trong tài khoản của mình.

Đầu tiên, đăng nhập và nhấp vào đường dẫn Thay đổi email. Sau khi thay đổi địa chỉ email, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tới địa chỉ email mới của bạn. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác nếu bạn không thấy email trong hộp thư của mình.

Đừng quên nhấp vào đường dẫn xác nhận để hoàn tất việc thay đổi. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi các thông báo việc làm bạn đã tạo tới địa chỉ email mới.

Bài viết này có hữu ích không?