จำเป็นต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่?

ตัวอักษรใหญ่หรือเล็กนั้นไม่มีผลใดๆต่อระบบสืบค้นของ Indeed ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าคุณจะพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่หรือเล็ก ระบบก็จะมองเป็นอักษรเดียวกันนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์คำค้น general motors จะให้ผลการค้นหาเหมือนกับคำว่า General Motors

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่