อะไรคือการประเมิณเงินเดือน?

มีงานเพียงแค่จำนวนหนึ่งของผลการค้นหาเท่านั้นที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน หากงานนั้นๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกแสดงบนหน้าผลลัพธ์การค้นหา แต่เมื่องานนั้นๆไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน เราจะทำการประเมิณเงินเดือนของงานนั้นๆโดยการดูที่งานที่ใกล้เคียงกัน การประเมิณเงินเดือนจากเรานั้นเป็นเพียงแค่การคาดคะเน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ประกอบการนั้นลงประกาศแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าเงินเดือนจริงของงานนั้นๆจะขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ประกอบการแต่ละผู้ประกอบการนั่นเอง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่