การค้นหาให้ตรงตามคำค้นที่คุณต้องการทุกคำ

ในการค้นหางานที่ตรงตามคำค้นของคุณทุกประการ (Exact phrase) นั้น สามารถทำได้โดยการใส่เครื่องหมายคำพูด (อัญประกาศ) ครอบคำหรือประโยคนั้นๆไว้

ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์คำว่า "real estate" เพื่อหางานทั้งหมดที่มีคำนี้อยู่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่