ฝ่ายสนับสนุนผู้หางาน

ยกเลิกอีเมลอัปเดตงานใหม่โดยไม่ตั้งใจ

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถนำอัปเดตที่คุณยกเลิกกลับมาได้ แต่เนื่องจากการสร้างอัปเดตใหม่นั้นง่ายมาก เราจึงขอแนะนำให้คุณสร้างอีเมลอัปเดตงานใหม่โดยใช้คำค้นเหมือนกับอัปเดตที่คุณยกเลิกไปเพื่อรับอีเมลอัปเดตงานใหม่ต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่