การได้รับการจ้างงาน

Indeed ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดสรรบุคลากรหรือการตัดสินใจจ้างงานใดๆ นอกจากนี้แล้ว Indeed ไม่มีการติดต่อใดๆกับทางผู้ประกอบการที่มีงานอยู่ในผลการค้นหางานของเรา หากคุณต้องการติดต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณสมัครไป คุณจะต้องติดต่อกับทางผู้ประกอบการโดยตรง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่