ผลการค้นหาไม่เพียงพอ

คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น

1. กรุณาตรวจสอบว่าตัวสะกดของคำที่คุณพิมพ์ลงไปในช่อง คำค้น และ ที่ไหน นั้นถูกต้อง และหากคุณใช้ตัวอักษรย่อ กรุณาตรวจสอบว่าตัวอักษรย่อนั้นถูกต้องหรือไม่

2. ลบคำค้นบางคำทิ้ง: โดยปกติแล้ว ผลลัพธ์การค้นหางานของเราจะเป็นงานที่ตรงตามคำค้นทุกคำของคำหรือประโยคที่อยู่ในช่อง คำค้น หากคุณต้องการค้นหางานที่ตรงกับคำใดก็ได้ กรุณาพิมพ์คำว่า OR คั่นกลางคำแต่ละคำ

3. เพิ่มรัศมีการค้นหา: คุณอาจจะหางานในรัศมีที่แคบเกินไป การขยายรัศมีจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น โดยคุณสามารถไปที่เมนู ระยะทาง ที่ด้านซ้ายมือของหน้าผลลัพธ์การค้นหา และเลือกตัวเลือกรัศมีที่คุณต้องการ

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่