ฝ่ายสนับสนุนผู้หางาน

การค้นหาด้วยชื่อผู้ประกอบการหรือตำแหน่งงาน

คุณอาจต้องการจำกัดการค้นหาของคุณให้แสดงเพียงงานจากผู้ประกอบการหนึ่งๆ หรือเฉพาะตำแหน่งงานหนึ่งๆ เท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหางานทั้งหมดที่ Central Group ให้พิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้ลงในช่อง คำค้น:

company:central group

การค้นหาแบบนี้จะแสดงงานทั้งหมดที่มีคำว่า ที่ปรึกษา ในตำแหน่งงาน:

title:ที่ปรึกษา

หากชื่อบริษัทหรือตำแหน่งงานมีหลายคำ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด (อัญประกาศ) ครอบไว้  ยกตัวอย่างเช่น:

title:"business development"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่