การค้นหาด้วยคำหรือวลีที่ซับซ้อน

คุณสามารถใช้คำหรือวลีที่ซับซ้อน ที่เรียกกันว่า "ตรรกะแบบบูลีน" เพื่อปรับการค้นหาของคุณได้

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการดูงานทั้งหมดที่มีคำว่า สาธารณสุข และคำว่า ผู้จัดการ หรือ กรรมการ ให้พิมพ์คำต่อไปนี้ในช่อง คำค้น:

(ผู้จัดการ OR กรรมการ) and สาธารณสุข

เพื่อเป็นการปรับปรุงผลการค้นหาของคุณให้ตรงมาขึ้น คุณสามารถปรับการค้นหาให้เป็นดังนี้ได้

(ผู้จัดการ OR กรรมการ) and (สาธารณสุข OR เภสัชกรรม) NOT การขาย

เคล็ดลับ: การค้นหาล่าสุดของคุณ 10 รายการจะปรากฏที่ด้านซ้ายของผลการค้นหา คุณจึงไม่จำเป็นต้องจำการค้นหาของคุณหรือพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่คุณทำการค้นหา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่