ฝ่ายสนับสนุนผู้หางาน

ผลลัพธ์การค้นหาไม่ตรงตามต้องการ

การค้นหาของเราเป็นการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดหรือคำค้น นั่นหมายความว่าเมื่อคุณพิมพ์คำที่คุณค้นหาเข้าไปโดยที่ไม่มีเครื่องหมายคำพูดครอบคำนั้นๆไว้, ระบบจะแสดงผลการค้นหาเป็นรายชื่องานที่ประกอบไปด้วยคำเหล่านั้นทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในชื่องานหรือคำอธิบายงานก็ตาม และการใส่คำค้นหรือประโยคของคุณไว้ในเครื่องหมายคำพูดจะทำให้คุณได้รับผลการค้นหาเป็นรายชื่องานที่มีคำหรือประโยคที่ตรงกับคำค้นของคุณเท่านั้น

คุณสามารถปรับการค้นหาของคุณได้โดยการทำตามคำแนะนำในการค้นหา.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่