Kontrollera misstänkt korrespondens från arbetsgivare

I takt med att arbetssökande i allt högre utsträckning kommunicerar digitalt med potentiella arbetsgivare är det viktigt att lära sig att känna igen misstänkt aktivitet när jobb utannonseras och erbjuds utan ett inledande fysiskt möte med arbetsgivaren. Detta är vanliga tecken på att kommunikation från arbetsgivare kan vara falsk:

Meddelanden skickas från en allmän e-postdomän.

Arbetsgivare vars uppriktiga syfte är att rekrytera brukar höra av sig via e-postadresser som direkt är kopplade till deras företag, inte via Gmail- eller Yahoo-konton. Kontrollera e-postadressen och se efter om företagets namn är rätt stavat och presenteras på rätt sätt, eftersom bedragare ibland skapar falska e-postdomäner som i hög grad ser äkta ut för att lura arbetssökande.

Det är svårt att hitta arbetsgivaren genom att söka på webben.

Du ska inte behöva utföra ett omfattande detektivarbete för att fastställa att ett företag är legitimt, utan det ska vara enkelt att hitta företagets namn när du gör en webbsökning och det ska gå att koppla företaget till en fysisk adress, ett telefonnummer och till sociala medier.

Arbetsgivaren vill endast kommunicera via appar, exempelvis WhatsApp, Google Hangouts och Telegram.

Kommunikationen ska ske via officiella kommunikationskanaler som fysiska möten, telefonsamtal eller e-post från officiella företagsdomäner. Med detta i åtanke är det enklare för arbetssökande att avgöra om ett jobberbjudande är ”för bra för att vara sant”.

Arbetsgivaren ber om kopior av viktiga identitetshandlingar, till exempel körkort, bankutdrag, bankuppgifter och personuppgifter.

Skicka aldrig ID-handlingar eller personuppgifter till potentiella arbetsgivare via webben, särskilt inte innan ett fysiskt möte eller telefonsamtal har ägt rum och anställningsprocessen har påbörjats.

Arbetsgivarens språkbruk är bristande.

Rekryterare bör vanligtvis kunna bemästra språket som ni kommunicerar på, så många grammatiska fel, stavfel och användning av ovanliga ord ska ses som varningstecken.

Var denna artikel till hjälp?