Indeeds riktlinjer för jobbsökare

Syftet med rekommendationerna i våra riktlinjer är att förbättra din upplevelse på webbplatsen och främja en professionell kommunikation mellan dig och arbetsgivaren.

Observera att det finns risk för att ditt konto stängs om du bryter mot någon av de här riktlinjerna:

  • Svordomar eller vulgärt språk (gäller även svar riktade till arbetsgivaren)
  • Diskriminering eller diskriminerande kommentarer
  • Obscent, irrelevant eller privat innehåll i CV:n
  • Svar till arbetsgivare som inte rör jobbsökning
  • Försök att värva arbetsgivare eller erbjuda annonseringstjänster
  • Skicka ett CV för någon annans räkning
Var denna artikel till hjälp?