Riktlinjer för säker jobbsökning

Om du anser att du har utsatts för ett bedrägeri bör du följa dessa tips.

Vårt mål på Indeed är att hjälpa personer att få jobb, vilket inkluderar förebyggande arbete för att hålla bedrägligt innehåll borta från sökresultaten samt tillhandahållandet av verktyg som hjälper jobbsökare att skydda sina personuppgifter och sin ekonomi. Vi har åtskilliga team över hela världen som dedikerar sig åt att se till att platsannonserna på vår plattform är säkra och autentiska. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhet och integritet för våra användare, utan särskild preferens för något jobb eller någon roll, samt säkerställa att Indeed är åtkomligt för alla.

Följande riktlinjer har tagits fram för att hjälpa jobbsökare att känna igen och undvika bedrägliga metoder.

 

Vad jobbsökare bör göra

Titta efter verifierbara e-postadresser till företaget. Större och mer väletablerade företag har vanligtvis e-postadresser med toppnivådomäner som stämmer överens med respektive webbplats. Kommunikationen med stora, väletablerade företag sker i allmänhet inte via offentligt tillgängliga adresser såsom Yahoo eller Gmail. Om du kontaktas av någon med en allmän adress ska du fråga om kommunikationen istället kan ske via en e-postadress med företagets domän. Om de säger att de inte vill eller kan bör du vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Håll ögonen öppna efter e-postadresser med felstavade eller förfalskade företagsnamn. De liknar ofta det riktiga företagsnamnet, men avviker på något sätt. Exempel på misstänkta adresser är bland annat "Info@foretag.net" istället för "Info@foretag.com" och felstavade företagsnamn som "Info@foretak.com" eller "Info@foretaag.com".

Jämför jobberbjudandet med din ansökan. Undvik bedrägerier i form av lockerbjudanden genom att bekräfta att arbetsgivaren som svarar på din ansökan erbjuder jobbet som du faktiskt sökte.

Var försiktig med att söka jobb där lönen, förmånerna och flexibiliteten som erbjuds verkar vara för bra för att vara sanna. Ställ frågor för att bekräfta att jobbet är avlönat (inte enbart provisionsbaserat) och att det finns en fysisk verksamhetsbas om annonsen handlar om att "arbeta hemifrån".

Insistera på att få en intervju på plats eller via videolänk. Var på din vakt gällande jobberbjudanden med en mycket kort eller obefintlig intervjuprocess. Bedragare undviker ofta personliga intervjuer genom att använda chattjänster såsom Google Hangouts samtidigt som de erbjuder möjligheten att "arbeta hemifrån".

Rapportera alltid misstänkt kommunikation till Indeed. Om du kontaktas av någon som du misstänker har bedrägliga avsikter eller en tvivelaktig affärsverksamhet ska du omedelbart kontakta Indeed.

 

Vad jobbsökare inte bör göra

Skicka aldrig någon typ av betalning till en potentiell arbetsgivare som du ansöker till via Indeed. Att ta ut avgifter bryter inte bara mot Indeeds regler för företag utan i många fall är det även en typ av bedrägeri (se Typer av bedrägerier).

Gå aldrig med på att göra några finansiella transaktioner för en potentiell arbetsgivares räkning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att ta emot eller genomföra elektroniska överföringar eller lösa in checkar som har skickats till dig för inköp å någon annans vägnar.

Tacka aldrig ja till ett jobb som involverar att öppna flera konton och/eller publicera annonser på Indeed eller andra webbplatser.  Trots att det finns vissa roller där denna aktivitet är rättfärdigad, exempelvis för rekryterings- och bemanningstjänster, bör du vara försiktig om du ombeds att öppna konton åt en arbetsgivare som du ännu inte har träffat. Uppdragsgivaren är troligtvis en bedragare och du kan bli indragen i aktiviteter som eventuellt utsätter dig för en ekonomisk och juridisk risk.

Ta aldrig emot pengar i förskott för arbete som du ännu inte har utfört. Detta är en metod som ofta används i ekonomiska bedrägerier och som kan utsätta dig för betydande juridiska risker.

 

Typer av bedrägerier att undvika

Checkbedrägerier

Checkbedrägerier har som syfte att få någon att omedvetet ta på sig risken att lösa in en falsk check. Se upp för bedragare med detaljerade berättelser om att de behöver en personlig assistent, vårdgivare eller någon annan som kan hjälpa till med att lösa in checkar för större inköp eller överföra pengar medan de är bortresta. I sådana berättelser ingår ofta att

 • du måste köpa dyr medicinsk utrustning till en av deras familjemedlemmar
 • de ska öppna ett nytt kontor i ditt område och du ombeds att köpa kontorsmaterial, utrustning eller programvara med checken
 • de erbjuder att betala dig i förskott för arbete du ännu inte har utfört och ber dig att överföra återstoden av checkbeloppet till ett annat konto åt dem.

 

Penningtvättsbedrägerier

Ansedda och legitima företag skulle aldrig be dig att utföra ekonomiska transaktioner eller överföra pengar åt dem, särskilt inte via Western Union, MoneyGram eller BitCoin. Även om du inte ombeds att överföra dina egna pengar letar bedragarna ofta efter folk som kan utföra bedrägerirelaterade ekonomiska transaktioner i deras ställe.

 

Reshipping-bedrägerier

Det finns praktiskt taget inget legitimt scenario där en arbetsgivare kräver att du skickar vidare mottagna paket hemifrån. Detta kallas för reshipping-bedrägerier, där du erbjuds att arbeta hemifrån. Ibland annonseras jobbet som "varuchef" eller "pakethanteringsassistent". Arbetsuppgifterna kan inkludera att ta emot paket och skicka dem till utländska adresser för en kunds räkning med frankerade postetiketter som tillhandahålls via e-post. Utan den "nyanställdes" vetskap kan paketen exempelvis innehålla

 • varor köpta med stulna kreditkort som ska smugglas ut ur landet via reshipping-bedrägeriet
 • falska postanvisningar som distribueras till andra bedragare.

Efter att ha skickat vidare dessa paket får den "anställde" ofta betalt med falska checkar eller postanvisningar.

 

Avgiftsbedrägerier

Det ska inte kosta dig något att ansöka till ett jobb på Indeed. Avgiftsbedrägerier skinnar inte bara jobbsökare på pengar, utan de är även tecken på att företaget kan vara inblandat i andra tvivelaktiga aktiviteter. Vissa legitima utgifter, till exempel för uniformer och arbetsverktyg, kan krävas efter att du har tackat ja till ett jobb, men dessa dras vanligtvis från din lön efter att du har börjat arbeta. Dessutom brukar bakgrundskontroller betalas av arbetsgivaren eller erbjudas direkt av den lokala myndigheten och de ska inte bekostas av dig i form av en avgift till arbetsgivaren. Typer av avgifter som ofta tas ut orättmätigt inkluderar:

 • ansökningsavgifter
 • rekryterarens placeringsavgifter
 • avgifter för intervjubokningar
 • utbildningsavgifter
 • avgifter för formatering/omskrivning av CV
 • avgifter för bakgrundskontroll

Om du känner dig osäker på ett jobb som du har sett på Indeed, eller om du kontaktas angående ett jobb som verkar tvivelaktigt, ska du omedelbart kontakta Indeed.

Observera: Informationen som tillhandahålls i denna artikel är endast av en allmän karaktär och är inte nödvändigtvis heltäckande.

Var denna artikel till hjälp?